A: Guess what? Ive been awarded a scholarship to study about information technology in the U.S.B: Uh, really? ____


 • Câu hỏi:

   A: Guess what? I’ve been awarded a scholarship to study about information technology in the U.S.

  B: Uh, really? ____

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tạm dịch:

  Đoán xem nào? Tôi đã được nhận học bổng để nghiên cứu về công nghệ thông tin tại Hoa Kỳ.

  Chúc mừng bạn.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ