MAX – MIN MODULE SỐ PHỨC – 2021 – LVH – Sách Toán


MAX – MIN MODULE SỐ PHỨC – 2021 – LVH


MỤC LỤC NỘI DUNG
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT ……………………………………………………………..1
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP……………………………………………………05
Dạng 1: sử dụng các bất đẳng thức đại số, khảo sát ………………………………………………05
Ví dụ minh họa ……………………………..

Bài tập vận dụng 1………………
Đáp án…………………………………………………………………….31
Dạng 2: Quỹ tích các điểm biểu diễn là đường thẳng……………………………………32
Dạng 3: Quỹ tích các điểm biểu diễn là đoạn thẳng…………………………………………..38
Dạng 4: Quỹ tích các điểm biểu diễn là đường tròn ……………………………………….41
Dạng 5: Quỹ tích các điểm biểu diễn là elip …………………………………………..49
Dạng 6: Quỹ tích các điểm biểu diễn là Parabol,Hypebol,miền,các đường khác………………………………..52
Bài tập vận dụng 2……………………..
Đáp án…………………………………………………………………………..74
Giải chi tiết………………………………………………………………………..75

Tài liệu nội bộ – Lớp Toán live 9+ thầy Huy đen

Chúc các em học tốt!
———– xem file pdf—


————–
== LINK DOWNLOAD file đề ===
DOWNLOAD PDF
=======Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ