Cho hàm số (fleft( x right)), hàm số (y = f’left( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. bất phương trình (fleft( x right)

Cho hàm số (fleft( x right)), hàm số (y = f’left( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. bất phương trình (fleft( x right) < x + m) ((m) là tham số thực) nghiệm đúng với mọi (x in left( { – 1;0} right)) khi và chỉ khi – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ