Cho hàm số (y = fleft( {2 – x} right)) như hình vẽHàm số (y = fleft( {{x^2} – 3} right)) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây: – Sách Toán


Hàm số (y = fleft( {{x^2} – 3} right)) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây:

Câu hỏi:
Cho hàm số (y = fleft( {2 – x} right)) như hình vẽ

Hàm số (y = fleft( {{x^2} – 3} right)) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây:

A. (left( {0;1} right)).

B. (left( {1;3} right)).

C. (left( { – infty ; – 1} right)).

D. (left( { – 1;0} right)).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Xét hàm số (y = fleft( {{x^2} – 3} right))

(begin{array}{l}y’ = f’left( {{x^2} – 3} right).2x\y’ = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}f’left( {{x^2} – 3} right) = 0,,left( 1 right)\x = 0end{array} right.end{array})

Đặt ({x^2} – 3 = 2 – t Leftrightarrow {x^2} = 5 – t)

(left( 1 right))trở thành (f’left( {2 – t} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}t = – 1\t = 2end{array} right.)

Khi đó (left( 1 right) Leftrightarrow left[ begin{array}{l}{x^2} = 6\{x^2} = 3end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = pm sqrt 6 \x = pm sqrt 3 end{array} right.)

C:UsersSONYDesktopc12.PNG

=======
Thuộc mục: Đơn điệu hàm hợp VDCLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ