Cho hình chóp tứ giác đều(S.ABCD)có góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng({60^circ }). Gọi(O)là tâm của hình vuông(ABCD). Biết diện tích tam giác(OAB)bằng(2{a^2}), tính thể tích khối chóp đã cho. – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ