Có một máy bay đang bay ở độ cao là 5 000 m trên mực nước biển, tình cờ thẳng ngay bên dưới máy bay có một chiếc tàu ngầm


 • Câu hỏi:

  Một máy bay đang bay ở độ cao 5 000 m trên mực nước biển, tình cờ thẳng ngay bên dưới máy bay có một chiếc tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 1 200 m dưới mực nước biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Độ cao của tàu ngầm là: -1200 m.

  Khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm là:

  5 000 – (-1 200) = 5 000 + 1 200 = 6 200 (m)

  Vậy khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm là 6 200 m.

  Chọn D

  ADSENSE



 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ