Em đồng ý với ý kiến nào về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?


 • Câu hỏi:

  Em đồng ý với ý kiến nào về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Em đồng ý với ý kiến về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con: Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ.

  Đáp án D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ