Nhà nước thực hiện chủ trương ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ điều này thể hiện gì?


 • Câu hỏi:

  Nhà nước chủ trương “ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ” điều này thể hiện gì?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhà nước chủ trương “ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ” điều này thể hiện bình đẳng trong kinh doanh.

  Đáp án A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ