Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình (tan x = – 1) là:


 • Câu hỏi:

  Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình (tan x =  – 1) là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 11
  Đáp án đúng: C

  Ta có: (tan x =  – 1 Leftrightarrow x =  – dfrac{pi }{4} + kpi ,,left( {k in mathbb{Z}} right)).

   Xét (x > 0 Leftrightarrow  – dfrac{pi }{4} + kpi  > 0 Leftrightarrow k > dfrac{1}{4}).

  ( Rightarrow ) Số nguyên (k) nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện là ({k_{min }} = 1).

  Vậy nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình đã cho là (x =  – dfrac{pi }{4} + pi  = dfrac{{3pi }}{4}).

  Chọn C.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ