Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ((S):{x^2} + {y^2} + {z^2} – 2x + 4y – 4z – m = 0) có bán kính R = 5. Giá trị của tham số m bằng


 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ((S):{x^2} + {y^2} + {z^2} – 2x + 4y – 4z – m = 0) có bán kính R = 5. Giá trị của tham số m bằng

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mặt cầu (S) có tâm (Ileft( {1; – 2;2} right)).

  Ta có (R = sqrt {1 + 4 + 4 + m} = 5 Leftrightarrow m = 16) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ