Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho tam giác (ABC) vuông tại (A). Gọi (H) là hình chiếu vuông góc của (A)trên cạnh (BC); các điểm (Mleft( {6,;, – 1} right)), (N) lần lượt là trung điểm của (HB) và (HC); điểm (Kleft( {1,;,2} right)) là trực tâm tam giác (AMN). Tìm tọa độ đỉnh (C), biết (A) thuộc đường thẳng(d:,x + 2y + 4 = 0) và có tung độ âm. – Sách ToánTrong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho tam giác (ABC) vuông tại (A). Gọi (H) là hình chiếu vuông góc của (A)trên cạnh (BC); các điểm (Mleft( {6,;, – 1} right)), (N) lần lượt là trung điểm của (HB) và (HC); điểm (Kleft( {1,;,2} right)) là trực tâm tam giác (AMN). Tìm tọa độ đỉnh (C), biết (A) thuộc đường thẳng(d:,x + 2y + 4 = 0) và có tung độ âm. – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ